Ubytování v autokempu rozkoš

Okolí

 

Pevnost Dobrošov

Pevnost Dobrosov

Stačí si vyjet něco kolem deseti kilometrů za Náchod a můžete se pustit do prohlídky vojenské pevnosti Dobrošov, kterou naleznete v CHKO Orlické hory. Nedokončená národní kulturní památka dělostřelecká pevnost Dobrošov pochází z let 1936 – 1938. Pro veřejnost byly rovněž zpřístupněny pěchotní sruby N-S 82 Březinka a N-S 71 V sedle, který byl pozměněn na protiatomový kryt. Celá pevnost je propojena naučnou stezkou.

 

web:zde

Ratibořice

Ratiborice

Ratibořice je místní část města Česká Skalice. Leží v údolí Úpy a je známá zejména díky spisovatelce Boženě Němcové, která zde prožila své dětství. To ovlivnilo její budoucí tvorbu a její nejznámější dílo, Babička, je místem zasazeno právě do Ratibořic. Zdejší zámek, Staré bělidlo či Ludrův mlýn jsou zejména v létě častým cílem turistů. Při sčítání lidu v roce 2001 žilo v Ratibořicích v 8 domech 22 stálých obyvatel.

 

web:zde

Restaurace Peklo

Peko

Abychom poznali hojně navštěvovanou krásnou a romantickou část okolí Nového Města nad Metují, vydáme se od rozcestníku u galerie Zázvorka na výlet po červené značce, která nás povede příjemnou a pohodlnou cestou lesním údolím proti proudu peřejnaté Metuje do Pekla. Peklem se totiž nazývá půvabné hluboké údolí s četnými projevy rozpadu skalnatých výchozů, jehož část o výměře téměř 320 ha při soutoku s Olešenkou byla v roce 1997 prohlášena přírodní rezervací, zejména k ochraně četných živočichů a hmyzu. Stejně tak se nazývá i cíl cesty - výletní restaurace.

 

web:zde

Muzeum Boženy Němcové

Muzeum Boženy Němcové je nejstarší české literární muzeum, které je věnováno životu a dílu spisovatelky Boženy Němcové. Muzeum je umístěno v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je umístěna v maloskalickém muzejním areálu, kde je na 400 m2 prezentován život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze.

 

web:zde

Adržpašské skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály byla vyhlášena již v roce 1933 na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých celků skalních měst. NPR se nachází zhruba v trojúhelníku vymezeném obcemi Adršpach (ZSJ Horní Adršpach), Teplice nad Metují a vrcholem Čáp nad vsí Skály.
Na tomto území se po ústupu křídového moře vlivem tektonické a erozní činnosti včetně větrání vytvořily v původně souvislé pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály navzájem od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí.
NPR je významná nejen svou geomorfologií, ale i výskytem řady chráněných živočichů a rostlin.

 

web:zde

Náchodský zámek

Náchodský zámek je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích ležící na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Z gotického hradu založeného v polovině 13. století byl přestavěn v závěru 16. a na počátku 17. století v renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal v době baroka v 17. a 18. století.

 

web:zde

Novoměstský zámek

Zamek Nove Mesto nad Metuji

Zámek v Novém Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen 10. srpna roku 1501 ve dvě hodiny odpoledne. Kámen položil sám Jan Černčický z Kácova, majitel panství.

 

web:zde